Výroba rozvaděčů je v naší firmě tradicí již od roku 1989, v současné době vyrábíme pouze z kvalitních komponentů od dodavatelů z EU. Jsme partnerem společnosti Schneider Electric. Z komponentů této společnosti produkujeme více než 90% výrobků. V menším měřítku je pro výrobu používán materiál firem SIEMENS, EATON, OEZ Letohrad, SCHRACK, ABB, BENEDIKT & JAGER, ELECTRONICON, ZEZ ŽAMBERK, HAGER apod.
Naše výrobky splňují požadavky standardů EU a jsou vyráběny v souladu s ČSN EN 61439.
Na všechny výrobky je, po vyrobení a přezkoušení, vystaven platný Protokol o shodě podle ČSN EN.

V portfoliu naší firmy jsou tyto produktové řady:

  • Rozvaděče NN do 1000V (silové rozvaděče do 4000A)
  • Rozvaděče elektroměrové
  • Rozvaděče pro měření a regulaci (MaR)
  • Rozvaděče pro kompenzaci jalové energie
  • Rozvodnice pro bytovou a občanskou výstavbu
  • Zásuvkové skříně
  • Staveništní rozvaděče
  • Zakázkové rozvaděče dle zadání objednatele

Galerie

Rozvodna In-1000A včetně kompenzace účiníku Rozvaděče  MaR – ukázka (vnitřní uspořádání)
Rozvaděč MaR (pohled na dveře)
Rozvaděče technologické linky Lakovna DIKRT Svatava
Kompenzační rozvaděč skříňový Kompenzační rozvaděč  nástěnný
Kompenzační rozvaděč skříňový IPxx/20 Rozvodnice elektroměrové (ukázka provedení po omítku - atypická konstrukce)
Rozvodnice elektroměrové (ukázka provedení po omítku - atypická konstrukce)
Skříňový elektroměrový rozvaděč pro 12 3fáz.pozic (provedení s podružným rozvaděčem nahoře)
Technologický rozvaděč pro vzduchotechniku(řízení vzduchotechniky Fitness URAL Sokolov) Rozvaděč pro občanskou výstavbu	(určeno pro byty a rodinné domky)
Technologický rozvaděč – venkovní instalace (pro čerpací stanice odpadních vod)